Πολιτική Μελών

1) Δικαίωμα έκδοσης κάρτας έχουν παιδιά άνω των 8 ετών. Για παιδιά μικρότερης ηλικίας, η κάρτα τυπώνεται στο όνομα του κηδεμόνα.

2) Συνδρομές: 20 ευρώ ανά άτομο το χρόνο. 25% έκπτωση σε άνεργους και φοιτητές.

3) Όποιος γράφεται στη  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΘΟΣ έχει έκπτωση 25% στη ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

4) Κάθε δωρητής (με ελάχιστη δωρεά 10 βιβλία) γίνεται μέλος τιμής ένεκεν για ένα έτος. Οι μεγάλοι δωρητές γίνονται μέλη δια βίου.

5) Όλοι οι συνεργάτες του Φουγάρου έχουν έκπτωση 50%. Τα παιδιά των συνεργατών γίνονται μέλη χωρίς πληρωμή.